Stephan Mo


Arbeidet med migrajons-og intergreringsspørsmål siden 1996. Avdelingsdirektør i UDI siden 2007 og før det i Innvandringsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet, senere Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Cand Polit med fagene statsvitenskap, økonomisk historie og u-landsstudie.