Wenche Fone


Direktør for Beskyttelse i UDI siden 2021.Tidligere jobbet som direktør for sivilt samfunn og næringsutvikling i Norad, sittet i ledergruppen i Kirkens Nødhjelp syv år, samt vært politisk rådgiver på Stortinget og Statsministerens kontor. Har også jobbet på asylmottak.

Masterstudier i bistand og en Master i ledelse fra BI