Høring - forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven


Høringssvar fra UDI til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven i forbindelse med covid-19.

UDI anser at den nåværende smittevernsituasjonen og vurderingen av situasjonen fremover, tilsier at det vil være nødvendig å beholde mulighetene for virkemidlene i innreiserestriksjonslovgivningen for en forlenget periode.

Les hele høringssvaret fra UDI (pdf, 33 kB).

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?