Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort


Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 7. mars 2019.

Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) 

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?