EUAA


UDI deltar i det europeiske asylstøttekontoret EUAA (tidligere EASO).

Bakgrunn

Det europeiske asylstøttekontoret (EUAA - European Union Agency for Asylum) ble etablert i 2010 for å:

  • støtte opp om EU-medlemslandenes praktiske samarbeid på asylfeltet
  • støtte medlemsland som er under spesielt press
  • bidra til implementeringen av et felles europeisk asylsystem.

Norges bidrag

Tilknytning til EUAA er viktig for Norge fordi det vil gi oss muligheter til å følge med på asylsituasjonen i Europa og bidra til utviklingen på feltet.

Noe av det vi bidrar med:

  • Bistår medlemsland med vår kompetanse på asylsaksbehandling, drift av mottak, erfaring med spesielle grupper asylsøkere og landinformasjon.
  • Deltagelse på møter og arbeidsgrupper i EUAA om tema som menneskehandel, felles saksbehandling, oppsporing av familiemedlemmer og mottak.
  • Vi lager opplæringsmoduler og bidrar til opplæring av andre.
  • Medarbeidere i UDI får opplæring i EUAA.
  • Deltagelse i asylstøtteteam fra EUAA som har bistår medlemsland som har et spesielt press på sitt asyl- og migrasjonssystem.
  • Norge, representert ved UDIs direktør Frode Forfang, deltar på styremøtene som observatør.

Les mer på nettsidene til EUAA (eksternt nettsted)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?