Asylmottak Møre og Romsdal


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Møre og Romsdal.
Asylmottak i Møre og Romsdal
Mottak Kontaktinformasjon Type mottak Driftsoperatør Kommune Regionkontor

Tingvoll mottak

6630 Tingvoll

Telefon: 905 73 320 
Telefon mottaksleder: 915 41 397
Vakttelefon: 417 80 808
E-post: asylmottak@tingvoll.kommune.no
E-post: Per.dagfinn.kvarsvik@tingvoll.kommune.no

Ordinært, sentralisert

Tingvoll kommune (eksternt nettsted)

Tingvoll

Midt-Norge

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?