Kommunen og mottaket


Det finnes flere ting som er greit å vite når dere er vertskommune for et asylmottak.

Viktig informasjon om asylmottak

  • Hva er et asylmottak?

  • Etablering og avvikling av asylmottak

  • Vertskommunetilskudd

  • Nødetatene og mottaket

  • Samarbeidet mellom kommunen og mottaket

  • Hvordan påvirker asylmottaket lokalsamfunnet?

  • De frivillige som bidrar på mottaket

  • Norskopplæring for asylsøkere

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?