Asylmottak Barn og unge


Alle barn i skolepliktig alder har rett til skolegang. Barn har rett til aktivitetstilbud og eventuell oppfølging fra barnevernet.

Oppfølging av barn og unge

  • Håndbok for kommunene

  • Bosetting av mindreårige enslige flyktninger

  • Aktivitetstilbud for barn i asylmottak

  • Barnehage og skole for barn som er asylsøkere

  • Barnevernet og barn som er asylsøkere

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?