Asylmottak Barn og unge


Alle barn i skulepliktig alder har rett til skulegang. Barn har rett til aktivitetstilbod og eventuell oppfølging frå barnevernet.

Oppfølging av barn og unge

  • Aktivitetstilbod for barn i asylmottak

  • Barnehage og skule for barn som er asylsøkjarar

Did you find what you were looking for?