Asylmottak Undervisningsfilmer fra kurs i omsorgsarbeid høsten 2016


Disse filmene er forelesinger for ansatte i asylmottak for enslige mindreårige.

De ble spilt inn i forbindelse med kurs i omsorgsarbeid som RBUP Øst og Sør (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) utførte for UDI i perioden september 2016 til januar 2017. Kursene ble gjennomført i alle regioner, og ansatte fra alle mottak for enslige mindreårige har deltatt. Målet har vært å gi mottaksansatte en felles grunnforståelse for hva god omsorg innebærer, og hvordan omsorgen overfor enslige mindreårige i asylmottak skal utøves med utgangspunkt i UDIs rundskriv og rammer for mottaksdrift. Fokus har blant annet vært kunnskap, holdninger og ferdigheter knyttet til profesjonelt omsorgsarbeid rettet mot ungdom som har vært utsatt for traumer, flukt og relasjonsbrudd. Alle forelesningene fra kurset er filmet. 

Program for samlingen (pdf, 382 kB).

 

  • Ungdomstid og utviklingsoppgaver

  • Hvordan er det å leve som asylsøker i Norge?

  • Den gode relasjon

  • Intervju - Hjelperens reaksjoner

Did you find what you were looking for?