Asylmottak Brannvern


Her finner du den digitale brosjyren Brannsikker bolig (eksternt nettsted) som er utarbeidet av Norsk brannvernforening med støtte fra Finans Norge. Brosjyren gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet på 35 språk, og noen av språkene finnes også i filmversjon.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?