Å elske er å leve


I Norge lever stadig flere mennesker med hiv. Denne filmen er laget for å spre kunnskap om smitterisiko, beskyttelse og god egenomsorg. Det blir gitt informasjon om helsetilbud, rettigheter og plikter for mennesker som lever med hiv i Norge i dag.
Norsk:

Engelsk:

Filmen er produsert i 2012 av Snöball film for Aksept - senter for alle berørt av hiv med midler fra Extrastifelsen. 

Did you find what you were looking for?