Ungdomstid


En film for unge asylsøkere i Norge.
  • Innledning

  • Hvorfor må far bestemme

  • Storebror får lov til alt

  • Retten til å velge ektefelle

  • Rettigheter og plikter

  • Oppsummering

   

Did you find what you were looking for?