Asylmottak Informasjonsarbeid for barn og unge


Barn og unge i mottakene har andre behov for informasjon og tilrettelegging enn det voksne har.

Rundskriv for informasjonsarbeid for beboere i mottak (RS 2017-002, eksternt nettsted) (eksternt nettsted) beskriver UDIs krav til informasjonsarbeid overfor beboere i ordinære statlige mottak.

Som et vedlegg til rundskrivet er det laget en informasjonsplan for barn og unge i ordinære statlige mottak (eksternt nettsted)

Det er i tillegg utarbeidet en utfyllende veileder for bruk av informasjonsplanen. Veilederen heter "Ung i Norge" og er mottakets verktøy for planlegging og gjennomføring av informasjonsprogrammet for barn og unge mellom 12 og 18 år. Du finner mer informasjon om hvordan du skal bruke veilederen i linken innhold og organisering under.

Veilederen "Ung i Norge"

  • Introduksjon til foreldrene

  • Modul 4: Retur

  • Modul 5: Ungdomsliv og familie

  • Vedlegg

Did you find what you were looking for?