Asylmottak Informasjonsarbeid for barn og unge


Barn og unge har andre behov for informasjon og tilrettelegging enn det voksne har. Her finner du UDIs krav til informasjonsarbeid for barn og unge i mottak.

Krav til informasjonsarbeid for barn og unge i mottak

UDI stiller krav til informasjonsarbeid i mottak for barn og unge

Krav til ordinære plasser (pdf, 203 kB) - se 4.1.4 Informasjonsprogram for barn og unge
Krav til drift av plasser for enslige mindreårige (pdf, 244 kB) - se 7.1 Informasjonsarbeid

Informasjonsplan for barn og unge i asylmottak

Som et vedlegg til kravene over, finnes en informasjonsplan for barn og unge mellom 12 og 18 år. Informasjonsplanen finner du i dokumentet "Rutinebeskrivelse for asylmottak med transittplasser og ordinære plasser", kapittel 2:

Veileder til informasjonsplanen heter Ung i Norge

Veilederen for hvordan du skal gjennomføre informasjonsplanen heter "Ung i Norge". Veilederen er et verktøy for planlegging og gjennomføring av informasjonsplanen.

Ung i Norge

  • Introduksjon til foreldrene

  • Modul 4: Retur

  • Modul 5: Ungdomsliv og familie

  • Vedlegg

Did you find what you were looking for?