Nettsider med relevant informasjon


Nettsider som du kan bruke som ressurser i informasjonsarbeidet.

Finans Norge

Innføringskurs i personlig økonomi for nyankomne flyktninger (eksternt nettsted) 

Kurset er laget av Finans Norge og består av deltakerhefte, presentasjon og veileder. Tema er økonomisk planlegging og pengebruk.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?