Kurs og samlinger


Kurskalender for ansatte i asylmottak. 

 

(Oppdatert for 2020) Du kan lese mer om UDIs kompetansehevingsplan for mottaksansatte 2020 (pdf, 260 kB).

Har du meldt deg på kurs, samling eller seminar? Da vil du motta en bekreftelse om påmelding, og beskjed om du har fått plass eller ikke. Ved endringer sendes informasjon til den e-posten som er oppgitt ved påmelding.

Kurskalender 2020


30.03 - 03.04: Kurs i Mot-portal for ansatte i asylmottak (fem like endags-kurs)

Sted: UDIs lokaler i Hausmannsgate 21, Oslo


27. mars: Kurs i MOT-portalen for ansatte i transittmottak

Sted: UDIs lokaler i Hausmannsgate 21, Oslo


22. april: Bosettingssamling. Opplæring i IMDinett og kartlegging av bosettingsrelevant informasjon. 

Sted: Oslo


6. – 7. mai: Samling for mottaksledere og driftsoperatører

Sted: Scandic St. Olavs Plass, Oslo


26. – 27. mai: Returkonferansen

Sted: Thon hotell Linne, Oslo


10. – 12. juni: Basiskurs for nyansatte i asylmottak

Sted: Thon hotell Linne, Oslo


20. - 22. oktober: Basiskurs for nyansatte i asylmottak

Sted: Mer informasjon kommer


11. – 12.november: Samling for mottaksledere og driftsoperatører

Sted: Mer informasjon kommer


Avholdte kurs

29.-30. januar Dialoggrupper om vold - Forebyggende arbeid i asylmottak (pdf, 103 kB)