Asylmottak Kurs og samlinger


Kurskalender for ansatte i asylmottak. 

Du kan lese mer om UDIs kompetansehevingsplan for mottaksansatte (pdf, 281 kB)

Har du meldt deg på kurs, samling eller seminar? Da vil du motta en bekreftelse om påmelding, og beskjed om du har fått plass eller ikke. Ved endringer sendes informasjon til den e-posten som er oppgitt ved påmelding.

 

Kurskalender 2019
Dato Kurstittel Målgruppe Sted
3.-4. september Nasjonal returkonferanse
Invitasjon (pdf, 174 kB)
Returrådgivere, returansvarlig, mottaksledere og driftsoperatører Scandic Vulcan hotell, Oslo
17.-18. september Fagsamling for tilrettelagte avdelinger
Invitasjon (pdf, 180 kB)

Ansatte i tilrettelagte avdelinger, alle TA-avdelinger i alle regioner

Radisson Blu hotell, Gardermoen 
18.-19. september Kurs i helsefremmende arbeid
Invitasjon (pdf, 172 kB)

To ansatte fra hvert mottak, alle mottak i alle regioner

Radisson Blue hotell, Gardermoen
16.-17. oktober Fagsamling for informasjonsmedarbeidere
Invitasjon (pdf, 180 kB) 
Informasjonsansvarlig i mottak, alle mottak i alle regioner Scandic Vulcan hotell, Oslo
24.-25. september Kurs i dialoggrupper om vold, forebyggende arbeid i asylmottak
Invitasjon (pdf, 95 kB)
Alle gruppeledere som ikke har hatt kurset OM og EM, alle mottak i alle regioner Park Inn by Radisson, Gardermoen
23.-24. oktober Møte for driftsoperatører og mottaksledere
Invitasjon (pdf, 180 kB)
Driftsoperatører og mottaksledere fra alle typer mottak i alle regioner Scandic Solli, Oslo
31. oktober Fagsamling for gruppeledere, dialoggrupper om vold
Invitasjon (pdf, 95 kB)
Gruppeledere i alle mottak i alle regioner, OM og EM Park Inn by Radisson, Gardermoen
6.-7. november Fagsamling for økonomiske ytelser til beboere i mottak
Invitasjon (pdf, 180 kB)
Økonomiansvarlige i mottak, alle mottak i alle regioner Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?