Hvordan får jeg nytt asylsøkerbevis?


For å fornye asylsøkerbeviset ditt må du kontakte politiet (eksternt nettsted).

Se også informasjon om hvem som kan få asylsøkerbevis