Filmer: Hvorfor må jeg vente lenger enn andre på svar?


Noen ganger bruker UDI lenger tid å behandle enn søknad, enn det som er forventet eller vanlig. Dette er ofte fordi vi må gjøre flere undersøkelser eller fordi vi uventet har fått mange søknader. UDI vil alltid kontakte personen det gjelder dersom det er noe beboeren kan gjøre eller vi trenger flere opplysninger. 

Vi har laget tre korte filmer som forklarer hvorfor noen må vente lenger enn andre.

Filmene finnes på flere språk:

film om ventetid på norsk (eksternt nettsted)

film om ventetid på arabisk (eksternt nettsted)

film om ventetid på dari (eksternt nettsted)

film om ventetid på farsi (eksternt nettsted)

film om ventetid på fransk (eksternt nettsted)

film om ventetid på pashto (eksternt nettsted) 

film om ventetid på tigrinja (eksternt nettsted)

film om ventetid på somali (eksternt nettsted)

film om ventetid på tyrkisk (eksternt nettsted)