Hva trengs av tjenester?


Det kjøpes inn cateringtjenester, renholdstjenester, avfalls- og sanitærtjenester med mer. Personer, organisasjoner og bedrifter som ønsker å tilby tjenester til ankomstsenteret kan sende en beskrivelse av tilbudet til ankomstsenter@udi.no.