Kost og losji


I ankomstsenteret får asylsøkerne servert alle måltider og blir tildelt en sengeplass. Hallen i bygget er delt inn i mindre seksjoner slik at for eksempel familier kan bo adskilt fra enslige voksne.