Hvordan kontakter jeg UDI?


Kontaktskjema

Skjemaet skal også benyttes dersom du ønsker å bli registrert som gjeldende advokat i en sak. I fritekstfeltet skriver du da at du ønsker å bli registrert som gjeldende advokat. Av sikkerhetsgrunner bør du ikke skrive sensitive eller taushetsbelagte personopplysninger om deg selv eller andre i dette skjemaet. Dette er for eksempel helseopplysninger, informasjon om straffbare forhold eller informasjon om at noen er asylsøker eller flyktning.

Informasjon om deg

Dersom henvendelsen gjelder en person, fyll inn følgende

Vi kan bruke e-postadressen din til å sende deg brukerundersøkelser fra UDI. Det er selvfølgelig frivillig å svare på disse.