Gi tilgang til andre


Når du først har fått tilgang, kan du gi den videre. Du logger inn i Altinn for å gi andre tilgang.

Når du har gitt noen andre tilgang via Altinn, har de tilgang til den samme informasjonen om saken som deg, og kan utføre registreringer i ditt navn.

Selv om du har gitt andre tilgang, står du fortsatt som den ansvarlige for at avtalen du har inngått om bruk av eDialog blir overholdt, og for at tilgangene til saken fjernes dersom behovet for tilgang bortfaller.

Når du gir tilgang til andre, blir alt de foretar seg logget som handlinger utført i ditt navn.

Slik gir du andre tilgang via Altinn

 • Logg deg inn på Altinn (for eksempel med BankID eller MinID) (eksternt nettsted).
 • Når du har logget inn, finner du fanen «Profil, roller og rettigheter».
 • Velg «Andre med rettigheter til skjema og tjenester».
 • Velg «Legg til ny person eller virksomhet».
 • Legg inn personens fødselsnummer og etternavn og trykk på neste
 • Personens navn vises. Søk etter riktigrettighet i boksen «Finn skjema eller tjeneste». Skriv inn eller søk opp «Advokater UDI».
 • Marker rettighetene som skal delegeres.
 • Klikk på «Gi rettighet».
 • Du får en bekreftelse på at rettigheten er gitt
 • Den du har delegert rettighetene til, kan se i sin rolleoversikt i Altinn at de har fått tilgang. Beskrivelsen vil vise at dette er enkeltrettigheter.
 • På «Min side» kan du se hvem du har delegert rettigheter til.

Did you find what you were looking for?