Slik sender du en klage


Når du skal registrere en klage, er det svært viktig at du gjør registreringene i eDialog riktig, slik at behandlingen av klagen blir korrekt.

Det skal kun registreres én klage per vedtak i saken

Meldingstype og dokumenttype registreres direkte inn i vårt saksbehandlingssystem og genererer klagebehandlingsoppgaver. Vi kan bare ha én innregistrert klage og klagebehandlingsoppgave på samme vedtak. Det forsinker behandlingen av klagen dersom du gjør feil med denne registreringen.

Kun klagen skal registreres som meldings- og dokumenttype «klage». For annen korrespondanse eller tilleggsdokumentasjon til klagen velger du type dokument som beskriver innholdet i dokumentet, ikke typen klage.

Mottaker av klagen

Det skal kun være én mottaker av klagen.

  • Klager du på UDIs avgjørelse skal klagen registreres inn til Utlendingsdirektoratet.
  • Klager du på UNEs avgjørelse skal klagen registreres inn til Utlendingsnemnda.
  • Du skal ikke sende klage til PU eller lokalt politidistrikt. 

Did you find what you were looking for?