Hvordan blir jeg registrert som advokat i saken?


UDI oppnevner advokater i saker om beskyttelse. Representer du en person med åpen søknad om beskyttelse i UDI, men er ikke oppnevnt av oss, må du sende oss en skriftlig erklæring om dette for å få tilgang på sakens dokumenter.

Erklæring med opplysning om saksnummeret sendes til svar@udi.no

Mer om advokatordningen for asylsøkere finner du i UDIs rundskriv 2018-002 med retningslinjer for advokater (eksternt nettsted)  og i UDIs internmelding 2018-005 om organiseringen og administreringen av advokatordningen (eksternt nettsted)