eDialog


Arkivverdige henvendelser i enkeltsaker skal sendes i eDialog (eksternt nettsted).

Utlendingsforvaltningen krever at advokater registrerer seg som brukere av eDialog for å kunne delta i advokatordningen for beskyttelsessaker. Vi oppfordrer andre advokater til å benytte eDialog.

Når du er oppnevnt som gjeldende advokat i en sak kan du få tilgang til sakens dokumenter via eDialog.

Hvis du har tekniske problemer finner du vanligvis løsningen i brukerguiden for eDialog.