Partsinnsyn


Når du er oppnevnt som advokat i saken, skal Beskyttelse i UDI vurdere partsinnsyn. Partsinnsyn blir vurdert når

  • vi sender ut vedtak
  • vi sender korrespondanse til deg
  • du ber om partsinnsyn
  • du blir oppnevnt som advokat, hvis du blir oppnevnt før vi fatter vedtak i saken

Hvis det er noe du ikke får partsinnsyn i, står det i korrespondansen vår hvorfor enkelte dokumenter er unntatt fra partsinnsyn. Hvis du vil be om partsinnsyn, ta kontakt med oss.