Korrespondanse – lese og sende


Korrespondansefunksjonen er hjertet i eDialog. Gjennom denne kan du sende oss korrespondanse, og vi kan sende korrespondanse til deg.

Slik fungerer korrespondansefunksjonen

  • Slik blir du registrert på saken

  • Sende inn en korrespondanse

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?