Tilgang til lydopptak


Du som er advokat i saken kan få en kopi av et lagret lydopptak. Du må be om lydopptaket ved å sende en e-post.

Hvem kan be om å få en kopi av et lagret et lydopptak?

Du som er advokat i saken kan rekvirere en kopi av et lagret lydopptak.

Hvordan kan jeg rekvirere et lydopptak?

Du kan sende en e-post til lydopptak@udi.no.

Hvordan får jeg tilgang?

Vi vil sende deg en kopi av et lagret lydopptak på en CD. Du behøver ikke å returnere CDen. Du må håndtere CDen med lydopptaket på samme måte som annen taushetsbelagt informasjon.

Kan jeg spille av lydopptak via eDialog?

Nei, du må fortsatt rekvirere lydopptaket. Fra og med 8. september 2017 vil det være mulig å lagre i MP3-format i det elektroniske arkivet. I eDialog vil det være synlig om det er lagret et lydopptak i en sak. Det er imidlertid ikke mulig å avspille eller nedlaste lydopptak via eDialog, så rekvirering må fremdeles skje på vanlig måte, se punkt 5 i UDI 2013-015 «Lydopptak ved søknad om beskyttelse» (eksternt nettsted).

Vil du vite mer om lydopptak?

Se RS 2013-015 «Lydopptak ved søknad om beskyttelse» (eksternt nettsted).

Did you find what you were looking for?