Rett til å arbeide


Bruk kontaktskjemaet under hvis du vil ha bekreftelse på om noen har rett til å arbeide. Kontaktskjemaet er kun for offentlig ansatte.

 

Kontaktskjema

Av sikkerhetsgrunner bør du ikke skrive sensitive eller taushetsbelagte personopplysninger om deg selv eller andre i dette skjemaet. Dette er for eksempel helseopplysninger, informasjon om straffbare forhold eller informasjon om at noen er asylsøker eller flyktning.

Informasjon om deg

Informasjon om personen du ønsker bekreftelse om

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?