5 000 senger til Litauen


Norge sender sengeplassene for å hjelpe Litauen, etter at mange migranter har kommer over grensen fra Hviterussland.

Published: 12.08.2021

I dag torsdag, fylles de siste vogntogene med senger og madrasser som sendes til Litauen.

Fra beredskapslager

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mottok i midten av juli en anmodning fra Litauen om å få slikt materiell. Køyesengene og madrassene som Norge sender til landet, utgjør i alt 5 000 sengeplasser.

Dette utstyret ble kjøpt inn av UDI til beredskapsformål under de store flyktningankomstene til Norge i 2015. Det er en del av et stående lager av telt, senger, madrasser og ulltepper, som befinner seg på Sivilforsvarets sentrallager på Starum ved Gjøvik.

Nytt mottakssystem

UDIs vurdering er at denne donasjonen ikke vil medføre en reell svekkelse av beredskapen ved en ny masseankomst av flyktninger til Norge. Vi har i dag tilstrekkelig materiell til å iverksette tiltak etter UDIs beredskapsplan.

UDI fortsetter samtidig endringene av mottakssystemet i Norge, slik at det tilpasser seg et skiftende behov for ordinære mottaksplasser. Vi har basismottak i alle landets regioner, og kan opprette flere ved behov. I tillegg skal UDI i høst inngå nye rammeavtaler over hele landet, som er spesielt innrettet for å håndtere raske endringer i behovet for plasser.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?