Aktiviteter for barn i asylmottak – disse tiltakene har fått tilskuddsmidler fra UDI


UDI har innvilget tilskudd på til sammen 15 875 941 kroner til aktiviteter for barn og unge i mottak.

Published: 17.09.2019

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn i mottak får en meningsfull hverdag og en så normalisert barndom som mulig innenfor rammene av et asylmottak.
Det er et mål at barna skal være i fysisk aktivitet og at de skal tilegne seg ferdigheter gjennom forskjellige aktiviteter.

UDI prioriterer aktiviteter som treffer flest mulig barn, som gir mest mulig aktivitet i forhold til tilskuddsbeløpet, og tiltak som ellers ikke er tilgjengelig i nærmiljøet.

Justisdepartementet fastsetter regelverket for tilskuddet. Jf. 2018-12-14 JD Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak. Statsbudsjettet 2019, kap. 490, post 71 (eksternt nettsted).

Her er en oversikt over tiltakene som har fått tildelt midler:

 
Navn på organisasjon/
privatperson
Målgruppe
(alder)
Innvilget
aktivitet
Innvilget for mottak Mottakskategori Innvilget beløp

Stiftelsen Oslo World Music Festival

 

Musikkverksted og Konser/festival

 

Ordinært mottak

kr 100 000

Norske Kvinners Sanitetsforening

0-18

 Natur- og kulturopplevelser,
oppleve mestring og nye ferdigheter. 

Ikke oppgitt i søknaden

Ordinært mottak

kr 400 000

Mennesker i Fokus

0-18

 Fremme barns mestringsføelse gjennom
varierte ferie- og friluftsaktiviteter. 

Hvalsmoen, Hobøl,  Mysebu, Larvik, Refstad

Ordinært mottak

kr 300 000

Wisam Alsamad

6-18

Kreativitet og skaperglede i keramikkverkstedet.
Gi en meningsfull hverdag til barn i mottak samt
normalisere barns barndom. Få erfare gleden ved
å arbeide med leire. 

Hobøl

Ordinært mottak

kr 60 000

Wisam Alsamad

6-18

 Kreativitet og skaperglede i keramikkverkstedet.
Gi en meningsfull hverdag til barn i mottak samt
normalisere barns barndom. Få erfare gleden ved
å arbeide med leire. 

Refstad

Ordinært transitt

kr 80 000

Wisam Alsamad

6-18

 Kreativitet og skaperglede i keramikkverkstedet.
Gi en meningsfull hverdag til barn i mottak samt
normalisere barns barndom. Få erfare gleden ved
å arbeide med leire. 

Mysebu

EM-transitt

kr 60 000

Wisam Alsamad

6-18

Kreativitet og skaperglede i keramikkverkstedet.
Gi en meningsfull hverdag til barn i mottak samt
normalisere barns barndom. Få erfare gleden ved
å arbeide med leire.

Råde

Ankomstsenter

kr 80 000

Folkeakademienes Landsforbund

0-18

Sirkusskole og Klovneforestilling med verksted.
Kunstnerisk målsetting er å skape økt livskvalitet,
tilhørighet og fellesskap. Skape glede og mestring
gjennom kunstneriske aktiviteter.

Hobøl, Nome, Hvalsmoen, Larvik, Drevsjø, Vang, Lund, Hå, Stord, Bankplassen, Setermoen, Tverlandet

Ordinært mottak

kr 500 000

Norges Røde Kors

0-18. Familien til barn og unge i mottak.

Aktivitet for barn og unge i asylmottak.
Tilby regelmessige aktiviteter for barn og barnefamilier.
Bidra til at barn får delta på kulturtilbud og friluftsaktiviteter.

Hvalsmoen, Arna, Stord, Tingvoll, Leira, Steinkjer, Refstad, Hå, Sjøvegan, Råde, Hobøl

Ordinært mottak

kr 1 000 000

Norges Fotballforbund

6-18

Fotballaktivitet for barn i mottak.

 

Ordinært mottak

kr 1 500 000

Stiftelsen forandringsfabrikken

13-18

A-ball, lek og læring

Mysebu, Toten, Hobøl, Hvalsmoen, Kristiansand

Ordinært mottak

kr 250 000

MakersHub volunteer

6-18. Involvere foreldre.

 Åpent verksted - mestring gjennom kreativitet.
Delta i kreative aktiviteter.

Hobøl, Trondheim, Nome, Stord, Steinkjer, Tverlandet

Ordinært mottak

kr 150 000

Caritas Norge

0-18

AKTIBUM - aktiviteter for barn og unge i asylmottak.
Berike og tilføre mening til barns liv på asylmottak
gjennom opplevelser av mestring og læring.

Leira, Trondheim, Tingvoll, Nome og Vang

Ordinært mottak

kr 1 300 000

Norges Håndballforbund

6-18

Håndball, lek og småspill. Gi et godt tilrettelagt
fysisk aktivitetstilbud for å få en så normal og positiv
hverdagsliv som mulig.

Steinkjer, Levanger, Trondheim, Refstad, Nome, Larvik, Stord, Arna, Solbakken, Toten,  Hå, Tverrlandet, Tingvoll og Volda.

Ordinært mottak

kr 800 000

Redd Barna

0-18

Aktiviteter for barn som bor på mottak. Skape bedre,
mer aktiv og inkluderende hverdag og samtidig bidra
til oppfyllelse av deres rett til en aktiv fritid.

Arna, Stord, Kristiansand, Refstad, Trondheim Tverrlandet og Hå.

Ordinært mottak

kr 600 000

Inn på tunet Akershus SA

0-18

Velkommen inn på tunet! Tilrettelagte og
kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk som
skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Mysebu, Hobøl, Råde og Refstad.

Ordinært mottak

kr 200 000

Det stille teateret ANS

0-5

Turnè med forestillen På Havest bunn. Skape og spre
glede og lekelyst blant barn på asylmottak. Gi en
mulighet til å dele en felles kulturopplevelse i mottaket.

Refstad, Hobøl, Hvalsmoen, Toten, Vang, Søre Sunnmøre, Arna og Stord

Ordinært mottak

kr 230 000

Menneskerettighetsakademiet

6-18

Menneskerettighetskurs for em og utstillingen
"Den nye planeten"

Mysebu, Sjøvegan, Lyng

EM-mottak

kr 250 000

Tingvoll museumslag

6-18

Barn og unge på museum, delta i aktiviteter sammen
med norske barn.  Tema som maling av korn, baking,
pil og bue etc.

Tingvoll

Ordinært mottak

kr 30 000

Dimna IL

6-12

Friidretsskole Ulsteinvik

Søre Sunnmøre

Ordinært mottak

kr 30 000

Maurtuva Vekstgård

0-18

Sommerdager på Maurtuva Vekstgård. Oppleve
mestring og få bruke kroppen i trygge rammer på
gården.

Leira

Ordinært mottak

kr 130 000

Egge IL

0-19

Flest mulig - lengst mulig.  Integrere barn og ungdom
i mottak gjennom deltakelse i allidrett, håndball og
fotballaktivitet.

Steinkjer

Ordinært mottak

kr 180 000

Torgeir Ølnes

10-18

Hundekjøring og villmarksdag.  Mestringsfølelse
og for forståelse for hunde- og dyrehold i Norge.

Søre Sunnmøre

Ordinært mottak

kr 21 000

Sikkerhet på fritidsfartøy/UTROR

6-18

Forståelse for sikkerhet og miljø på kysten.
Forståelse for og opphold i det marine miljø.

Søre Sunnmøre

Ordinært mottak

kr 120 000

Eikra Aktivitet AS

0-18

Inn på tunet Eikra Gard. Tilby aktiviteter i tilknytning
til hest, dyr og friluftsliv med vekt på fysisk fostring
og en mer normalisert hverdag med gården som arena.

 

Ordinært mottak

kr 400 000

International Welfare

0-18

 Aktiviteter for barn i mottak for å få en meningsfull
hverdag.  

Steinkjer

Ordinært mottak

kr 180 000

Levanger Judoklubb

4-18

Judoaktiviteter. Aktiviserer barna og gjennom dette
integrerer dem og deres foresatte i klubbens virke.
Gjennom trening legges det også vekt på at barna
skal oppleve mestring.

Leira

Ordinært mottak

kr 40 000

Sacred Smile/Verdige Smil

0-18

Aktiviteter med barn og unge. Barna skal lære om
samspill, bygge relasjoner og få et avbrekk fra uro
og usikkerhet ift framtiden

Trondheim

Ordinært mottak

kr 120 000

Runde Miljøsenter AS

3-18

Naturskule på Runde. Utvikle en arean for sosialt
samvær i mottaket og med lokal befolkning.

Søre Sunnmøre

Ordinært mottak

kr 100 000

Lions Club Levanger

0-18

Naturskule på Runde. Utvikle en arean for sosialt
samvær i mottaket og med lokal befolkning.

Leira

Ordinært mottak

kr 110 000

Folkeakademiet Midt-Norge

4-12

Latterlig Læring 2019. Barna får besøk av humanitære
klovner, oppleve en intim og morsom forestilling og
lære sirkus samtidig som de utvikler sosiale og
personlige ferdigheter.

Søre Sunnmøre, Tingvoll, Leira, Steinkjer

Ordinært mottak

kr 265 000

Ørsta Skisenter AS

6-18

Skileik, vinteraktivitet og skiopplæring med instruktører.
Gi et viktig frirom for de som trenger det og få oppleve
gleden det gir å drive med vinteraktivitet.

Søre Sunnmøre

Ordinært mottak

kr 60 000

Stiftelsen Falstadsenteret

15-21

Kulturmøter 2019: Fortellinger om flukt. Gi opplevelse
og mestring ved å styrke deres evne til å uttrykke seg
gjennom ord og bilder. Bidra til relasjonsbygging mellom
ungdom.

Leira, Trondheim

Ordinært mottak

kr 100 000

Hadar Ulstein Taekwondo

0-18

Treningstilbud til asylbarn. Lære barn selvforsvar.

Søre Sunnmøre

Ordinært mottak

kr 29 000

Barnas Øy v/Erik&Erik

4 - 17

Sommerferie for barn på Barnas Øy / 30 plasser på
i alt 6 uker / 24.juni-16.august

Kristiansand integrerings mottak + Nome asylmottak

Integreringsmottak

kr 90 000

Stiftelse Kirkens Bymisjon Kristiansand

4 - 17

Sommerskole, Høstskole, Juleavsluting for barn

Kristiansand integrerings mottak

Integreringsmottak

kr 100 000

Kristiansand Interkulturelt arbeid

4 - 17

Høstskole i Kristiansand og Nome

Kristiansand integrerings mottak + Nome asylmottak

Flere mottakstyper

kr 70 000

Larvik sanitetsforening

4 - 17

Teatreforestiling "Narnia", Foldvik Familiepark,
Gravity og teatreforestillingen"Juleskurken"

Larvik asylmottak + Larvik Integreringsmottak

Flere mottakstyper

kr 42 150

Sanafondet

4 - 17

 Sommerferien for alle barn i mottak /   
Tur til Dyreparken i Kristiansand, Tusenfryd.

Larvik asylmottak + Larvik Integrerings asylmottak

Flere mottakstyper

kr 171 428

Arabisk forening i Larvik

4 - 17

Tur til Foldvvik familiepark, tur til Høyt og Lav.

Larvik asylmottak + Larvik Integrerings asylmottak

Flere mottakstyper

kr 145 000

IL Skarphedin svømming

4 - 17

Svømmeoåålæring, dagstur til Langedrag,
4 ganger i året åpen dag og babysvomming i Gullbring

Nome asylmottak

Ordinært mottak

kr 220 000

Nome Nærmiljosenter

4 - 17

Smurfedisco/7 ganger, kulturforestilinger på
Ulefoss Samfunshus/4 ganger, et stårt årlig
rusfritt musikkarrangement for barn og unge/
lokale og nasjonale artister.

Nome asylmottak

Ordinært mottak

kr 51 200

Telemarkskanalrittet FLI

4 - 17

Sykkeltrening i trygge omgivelser, fokus på
god og sikker trafikkal opptreden som syklist,
deltagelse i TelemarksKanalrittet. 24 km for
de minste og 55 km ungdom, opplaæring og
fellesturer og letere trening

Nome asylmottak

Ordinært mottak

kr 70 000

NJFF Telemark

4 - 17

Innlandsfiske med garn og stang/4 dager,
tur i friluft-topptur/2 dager, sjøfiske/2 dager,
overnattingtur med fiske/ 2 dager, tur til
Bjørneparken i Flå/ 2 dager

Nome asylmottak

Ordinært mottak

kr 221 000

Lunde travelskap

4 - 17

Ridning og kjøring av hester, stell av hester,
sosiale sammenkomster i form av tur med
og uten hest og grillkvelder

Nome asylmottak

Ordinært mottak

kr 150 000

Askeladden Barnefilmklubb

4 - 17

Filmvisninger 2 ganger i mnd / Barnefilmkubben
er et sosialt treffsted for barna og foreldre

Nome asylmottak

Ordinært mottak

kr 65 900

Norsjø Golfklubb

4 - 17

Golf / treninger alle mandager fra mai til
september fra 17:00 - 18:30

Nome asylmottak

Ordinært mottak

kr 110 000

Lyngdal IL

15 - 17

Basistrening/åpen trening fotball, fotballkamp
i Kristiansand IK Start, aktivitetsdag på stadion
- juni 2019

Lyng EM asylmottak

EM-mottak

kr 100 000

Lyngdal for alle

15 - 17

Badelandsbilletter, bowling, grillfest, Lista
adrenalinpark, troll aktiviteter og kino i Kristiansand

Lyng EM asylmottak

EM-mottak

kr 200 000

Akerhus Kunstsenter

4 - 17

Dekorere egne t-skjorter med maling/tusjer,
broderi på papir, male på lerret, lage julepynt,
dekorere egne små vesker

Hvalsmoen asylmottak transitt

Ordinært transitt

kr 78 500

Asker Seilforening

4 - 17

Seiling / trygg på vannet

Hvalsmoen asylmottak transitt

Ordinært transitt

kr 32 000

Mysen Svommeklubb

14 - 18

Svommekurs

Mysebu asylmottak EM ankomsttransitt

EM-transitt

kr 83 045

Kunstterapiforening i Norge

14 - 18

Kunstterapeutisk opplegg som gir barn trygghet,
inspirasjon, ferdigheter, egenhandling,
synliggjøring, lytting og opplevelse av tilstedeværelse

Mysebu asylmottak EM ankomsttransitt

EM-transitt

kr 100 000

Kirkens Bymisjon, St.Hanshaugen Frivillighetssenter, Oslo

4 - 17

Svømmtrening i 2019 på Sofienbergsenter
og Tøyenbadet

Refstad transitt

Ankomstsenter

kr 200 000

Irina Haugane

4 - 17

Utendørs tennis

Refstad transitt

Ankomstsenter

kr 50 185

Engerdal Sportsklubb, v Femud Engerdal Bredde IL

4 - 17

Fjelltur, vannaktiviteter, opplæring i enkel førstehjelp

Drevsjø asylmottak

Ordinært mottak

kr 44 500

Drevsjø Sanitetsforening

4 - 17

Familietur til Hunderfossen Familiepark-dagstur
fra 1.08.- 31.08.19

Drevsjø asylmottak

Ordinært mottak

kr 60 000

Drevsjø Sanitetsforening

4 - 17

Turer til kino og bowling i Trysil

Drevsjø asylmottak

Ordinært mottak

kr 40 000

Heme dine

4 - 17

Sommerleiren 18.07-21.07.19, konsert og
workshop med Majaz på Heme dine, foreldre
og søsken blir invitert på avslutningskonsert

Drevsjø asylmottak

Ordinært mottak

kr 55 000

Per Jørgen Høye

4 - 17

Fjelltur, fisketur,bærtur/hvor de lager middag
ute. overnattingsturen/stjerneorientering

Drevsjø asylmottak

Ordinært mottak

kr 46 000

Spydeberg RIDEKLUBB

4 - 14

Ride kurs

Hobøl asylmottak

Ordinært mottak

kr 26 300

DNT Indre Østfold

4 - 14

Barn og natur / tursesong, ferskingskurs
i friluftsliv, overnattingstur

Hobøl asylmottak

Ordinært mottak

kr 50 000

Tomter Rideklubb

4 - 14

Ukentlig ridekurs

Hobøl asylmottak

Ordinært mottak

kr 120 000

Lions Club Otta

4 - 16

Fotturer, klatring, terrengsykling, ridning
og taubane og kanopading.

Toten asylmottak

Ordinært mottak

kr 100 000

Østre Toten Frivilligsentral

4 - 16

Fiske Mjøsa, tur til dyrepark / museum,
vannsprutdag Ved Mjøsa, turer i skog og mark

Toten asylmottak

Ordinært mottak

kr 45 500

FK VANG

4 - 17

Inkludere flere av barn i organisert idrett/fotball

Vang asylmottak

Ordinært mottak

kr 40 000

Vang IL

4 - 17

Skating, sykling, fotball iMjøsvang Aktivitetspark

Vang asylmottak

Ordinært mottak

kr 150 000

IL Jotun symjegruppa

4 - 17

Svommeopplæring

Vang asylmottak

Ordinært mottak

kr 75 000

Vang Håndball klub

4-17

Håndballskole / Håndballtrening

Vang asylmottak

Ordinært mottak

kr 100 000

Hordaland Idrettskrets

4 - 17

fotball, håndball, sykeltur

Arna + Stord

Ordinært mottak

kr 100 000

CISV Norge

4 - 17

 verden i Bergen / sommerleier

Arna + Stord

Ordinært mottak

kr 100 000

Logeswari Rajah

4 - 17

Tegning og maling

Lund asylmottak

Ordinært mottak

kr 32 140

Nordisk ALBA Norge

4 - 17

Art og Story

Hå + Lund mottak

Ordinært mottak

kr 125 293

Stord Internasjonale Kulturklubb

4 - 16

Karneval og internasjonal kafe m/aktiviteter
med barn og unge

Stord asylmottak

Ordinært mottak

kr 40 000

Vennelaget for Seladon og Smedholmen

4 - 16

Seiling /dagsturer, ettermidagsturer innen
tidsperioden mai-sept.2019

Stord asylmottak

Ordinært mottak

kr 110 000

Arna svømme og livredingsklubb

4 - 17

Svommetilbud for barn i mottak

Arna asylmottak

Ordinært mottak

kr 55 800

Kristent Interkulturellt Arbeid i Bergen

4 - 17

Internasjonal sommerleir på Raknestunet

Arna asylmottak

Ordinært mottak

kr 75 000

Kristent Interkulturellt Arbeid i Bergen

4 - 17

Besøk av familie og Julefest

Arna asylmottak

Ordinært mottak

kr 50 000

Bergen Kickboxing Klubb

4 - 17

Kickboxing

Arna asylmottak

Ordinært mottak

kr 100 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland-Ventiline

4 - 17

Helgesamlinger/MestringsVentilen,
sommerleier, høstleier

Hå + Lund mottak

Ordinært mottak

kr 300 000

Narbø Idrettslag

4 - 17

Håndball, fotball, ishockey eller styrketrening

Hå mottak

Ordinært mottak

kr 95 000

Moi Idrettslag

4 - 17

Fotballaktiviteter, skikarusell, løpskarusell

Lund asylmottak

Ordinært mottak

kr 160 000

Sanafondet

4 - 17

Aktivitetsdag i Kongeparken, tur til Prekestolen,
bowlingtur til Stavanger

Lund asylmottak

Ordinært mottak

kr 100 000

Dalane Friluftsråd

4 - 17

Friluftsaktiviteter/skitur, pading, høsting,fottur

Lund asylmottak

Ordinært mottak

kr 40 000

Stord IL

0-18

Fotball, handball, volleyball, svømming

Stord asylmottak

Ordinært mottak

kr 210 000

Hadsel Frivilligforening

 

 Musikkbarnehage for de yngste. Bowlingturnering
for de litt større. Opplevelsesturer.

Bankplassen

Ordinært mottak

kr 240 000

UL Viking

 

Deltakelse i UL Viking. 
Deltakelse på barnefestival ifm julen 2019

Setermoen

Ordinært mottak

kr 85 000

Haraldvollen Røde Kors Senter

13-18

Sommerleir for barn og unge

Sjøvegan og Setermoen

Ordinært mottak

kr 100 000

Ken-Thomas Kvæl

6-18 samt voksne ressurspersoner blandt beboere.

 Trening, fysisk aktivitet og lek. Taekwond-Do.

Bankplassen

Ordinært mottak

kr 70 000

Bardu idrettslag

0-18

 Ukentlige aktiviteter og svømmeaktivet
med badevakt 

Setermoen

Ordinært mottak

kr 200 000

Eirin Bjune, Medtigården 4h-gård

0-18

Inn på tunet for barn i asylmottak. Voksne og
barn får være med i stell av dyrene og andre
gårdsaktiviteter. Tilegne seg ny kunnskap
og mestre nye ferdigheter.

Tverlandet

Ordinært mottak

kr 90 000

Lions Club Bardu

0-18 samt voksne

 Solfest, isfiske, tursti

Setermoen

Ordinært mottak

kr 80 000

Salangen Frivilligsentral og Aktivitetssenter

0-18

Svømmeopplæring

Sjøvegan 

Ordinært mottak

kr 110 000

Setermoen Taekwon-Do Klubb

6-18

Kampsport og integrering gjennom
deltakelse på trening og konkurranser
i regionen for trivsel og utvikling.

Setermoen og Sjøevean

Ordinært mottak

kr 80 000

Melbu Folkebad SA

0-18

Bade-, svømme- og lekeaktiviteter i vann.

Bankplassen

Ordinært mottak

kr 50 000

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

 

 

 

kr 15 875 941

 

 

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?