Anbudskonkurranse på drift av asylmottak utsatt til august


UDI har revurdert vårt behov, og forskyver anbudskonkurransen som skulle gjennomføres før sommerferien til høsten.

Published: 07.07.2021

UDI har i tidligere dialog med markedet signalisert at det vil komme utlysing av anbudskonkurranser for drift av asylmottak (rammeavtaler) i hver av de fem regionene til UDI før sommerferien. 

Vi har revurdert vårt behov, og vil samtidig med utlysing av parallelle rammeavtaler i samtlige regioner også gjennomføre direkte påfølgende avrop på totalt tre mottak. Vi vil gjennomføre minikonkurranse på disse avropene i region sør, vest og nord. UDI trenger derfor mer tid på å ferdigstille konkurransedokumentene.  

Utlysing av anbudskonkurranse om parallelle rammeavtaler på mottaksdrift, samt avrop på til sammen tre mottak i ulike regioner vil derfor ikke skje før mot slutten av august eller i starten av september.

Did you find what you were looking for?