Ankomster av ukrainske flyktninger til Norge


Ved Nasjonalt ankomstsenter på Råde i Viken, er det nå ca 700 asylsøkere. De fleste er flyktninger fra Ukraina.

Published: 06.03.2022

Kapasiteten ved senteret er høyere, men siden det nå kommer svært mange på kort tid, tar vi midlertidig i bruk Scandic Helsfyr i tillegg. Hotellet er en del av beredskapstilbudet fra Oslo kommune, og gir en kapasitet på 1000 plasser, fordelt på 420 rom.

Vi utvider løpende tilbudet ved ankomstsenteret og fikk i går, fredag, levert 350 ekstra madrasser og 10 nye toaletter til senteret. Selv om det er krevende for personalet å håndtere uanmeldte busser som ankommer med ca 50 i hver buss, blir alle ivaretatt på best mulig måte.

Ved ankomstsenteret er det et helsesenter som ivaretar flyktningene. På Helsfyr vil det også bli hentet inn helsepersonell som kan gi et første tilbud når de kommer. Det er lokale helsemyndigheter som tar seg av dette.

Vi samarbeider med Noas, Røde kors og sivilforsvaret for å ivareta flyktningene.

Det er viktig at flyktningene blir skjermet i den situasjonen de er i nå. Derfor tilbyr vi ikke journalister å komme inn, verken på ankomstsenteret eller på Scandic Helsfyr. Vi ber om forståelse for dette. Avtaler som allerede er etablert med enkeltpersoner, må derfor tas på utsiden av byggene.

Mer informasjon

Ukrainere som har familie eller annet nettverk i Norge behøver ikke å melde seg for politiet straks de ankommer, men kan avvente nærmere beskjed. Se informasjon på våre nettsider om krisen i Ukraina.

Registrerte ankomster av ukrainere

Se daglig oversikt over registrerte asylsøknader fra ukrainske borgere de siste syv dager her.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?