Anskaffelse av midlertidige akuttinnkvarteringer


På grunn av det økende antallet asylsøkere som kommer fra Ukraina, jobber UDI med å bygge opp antallet mottaksplasser. Det er stor usikkerhet om hvor mange som vil komme til Norge over tid.

Published: 11.03.2022

Derfor lyser UDI ut anbudskonkurranse om etablering av midlertidige akuttinnkvarteringer i hele landet. UDI har behov for fleksibilitet hva angår antall plasser som vil kunne bli etablert gjennom denne konkurransen og antallet som etterspørres er derfor i et spenn på mellom 2 000 og 25 000 plasser.

Konkurransen er kunngjort på doffin.no (eksternt nettsted) og mercell.com (eksternt nettsted), og leverandører bes levere tilbud via leverandørportalen Mercell. Frist for å levere tilbud er 18. mars 2022, kl. 12:00.

UDI forbereder også konkurranser for ordinære mottak og mottak for enslige mindreårige.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?