Åtte av ti brukere har tillit til UDI


Det er økende tillit til at UDI behandler søknader på en korrekt og forsvarlig måte. Det viser årets undersøkelse blant brukerne.

Published: 08.12.2020

I 2017 svarte 76 prosent at de hadde tillit til saksbehandlingen, mens denne andelen i år har steget til 82 prosent. Det er den høyeste tilliten som er målt i UDIs brukerundersøkelser hittil.

Arbeidsinnvandrere, studenter og EØS-borgere er de søkerne som har høyest tillit til saksbehandlingen. Den største økningen i tillit er det i familieinnvandringssaker. Der har tilliten økt med 9 prosentpoeng siden sist, til 84 prosent.

– Undersøkelsen viser at brukerne har en økende tillit til UDI på alle saksområder unntatt statsborgerskap, der den ligger stabilt, sier direktør for analyse- og utviklingsavdelingen i UDI, Stephan Mo.

Veiledning i et ustabilt år

Årets undersøkelse er gjennomført mens koronapandemien har satt sitt preg på samfunnet. Både veiledning og saksbehandling er i stor grad måttet bli gjort hjemmefra, politiets timeavtaler er blitt avlyst eller utsatt på grunn av smittevern, og strenge innreiseregler har fått innvirkning på hvem som har kunnet reise inn i landet.

– Alle disse faktorene har påvirket brukernes opplevelse av tjenestene de har mottatt av utlendingsforvaltningen, sier Mo.

Av de som har vært i kontakt med veiledningstjenesten de siste seks månedene, er det litt færre som sier at de fikk den hjelpen de trengte sammenlignet med 2017. I år sier 78 prosent at de fikk tilstrekkelig hjelp, mot 82 prosent i 2017.

Hittil i år har veiledningen kunnet ta imot opp imot 320 000 henvendelser. Til tross for noe redusert åpningstid på telefonen på grunn av koronatiltak, er dette en klar økning fra i fjor (rundt 305 000). På en typisk dag mottar veiledningstjenesten i UDI drøyt 1000 telefoner og rundt 300 e-poster.

 – Til tross for mye usikkerhet i forbindelse med covid-19-tiltakene, opplever fortsatt de fleste at de får den hjelpen de trenger. Og det er veldig positivt at ni av ti sier de ble møtt med vennlighet og respekt sist de tok kontakt, sier Mo.

Mindre fornøyd i statsborgersaker

Mens tilliten til selve saksbehandlingen holder seg stabil i statsborgersakene, viser undersøkelsen et fall i hvor fornøyde brukerne er med den helhetlige kontakten med UDI i disse sakene. I 2017 var 93 prosent svært fornøyd eller ganske fornøyd – i år har dette falt til 75 prosent.

Koronapandemien har ført til lang ventetid på time hos politiet, noe som gjør at det også tar lenger tid før sakene oversendes til UDI. I tillegg har det nesten vært en tredobling i antall søknader om statsborgerskap etter årsskiftet. Fra 1. januar er det ikke lenger krav om at man må si fra seg sitt tidligere statsborgerskap når det søkes om norsk. Fra januar til november søkte om lag 50 700 personer om norsk statsborgerskap, mot om lag 19 400 personer i samme periode i fjor.

– Mange av tilbakemeldingene handler om ventetiden i statsborgersaker, sier Mo.

Om undersøkelsen:

UDIs brukerundersøkelse gjennomføres med jevne mellomrom på e-post og telefon, sist gang i 2017. Årets undersøkelse dekker hovedsakelig brukernes opplevelse av kontakten med UDI. Intervjuene ble gjennomført av Norstat.

I telefonundersøkelsen ble det gjennomført 500 intervjuer med personer som kontaktet veiledningstjenesten i september og oktober. E-postundersøkelsen ble gjennomført blant tilfeldige brukere som har registrert en søknad via søknadsportalen. Der kom det inn oppunder 3 000 svar.

 

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?