Åtte av ti «oktoberbarn» fikk opphold


Etter en ny vurdering etter nye kriterier har 78 prosent av «oktoberbarna» fått opphold. UDI er nå ferdig med å behandle disse sakene.

Published: 20.12.2018 - Last changed: 08.01.2019

Av de 137 personene som oppfylte Stortingets krav til ny saksbehandling, har 106 fått innvilget opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn (eksternt nettsted).

Av de 106 har 104 ikke lagt fram identitetsdokumenter som kreves (utlendingsloven §38-5 (eksternt nettsted)). De har derfor fått en tillatelse som kan bli fornyet hvert år fram til de har levert pass som bekrefter identitetsopplysningene. Imellomtiden gir denne tillatelsen ikke grunnlag for familiegjenforening eller permanent oppholdstillatelse.

Én har fått opphold av beskyttelsesgrunner (eksternt nettsted) og 15 søknader er blitt avslått. 15 saker er også blitt henlagt underveis da søkeren enten ikke møtte opp eller trakk søknaden.

262 avvist

Da søknadsfristen gikk ut i mai 2018, hadde 399 personer søkt. 262 ble avvist ettersom de ikke oppfylte Stortingets krav (eksternt nettsted) om at søkerne:

  • fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018,
  • har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse fram til man fyller eller fylte 18 år og
  • i siste vedtak er blitt henvist til internflukt i hjemlandet.

Åtte søkere har blitt avvist underveis i saksbehandlingen da de hadde fått lovlig opphold i Frankrike. 91 personer søkte etter at fristen gikk ut. De har også fått søknadene sine avvist.

Hvem var søkerne?

Majoriteten av de søkerne som UDI har avvist, er fra Afghanistan, men det har også kommet søknader fra noen titalls personer fra Eritrea og Etiopia. Personer fra Iran, Syria og Pakistan har også søkt.

Alle de som hadde rett på ny behandling, kommer fra Afghanistan. UDI har totalt hentet 18 afghanere til Norge. De siste åtte kom fredag i forrige uke.

Søkerne kan eventuelt klage inn UDIs avgjørelse til Utlendingsnemnda (UNE) (eksternt nettsted).

Did you find what you were looking for?