Norge evakuerte 860 afghanere


I den hektiske evakueringen fra flyplassen i Kabul hentet Norge ut om lag 860 afghanere i august.

Published: 01.09.2021 - Last changed: 02.09.2021

676 afghanere har fått status som overføringsflyktninger etter innspill fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Innenfor denne gruppen er det følgende hovedkategorier:

  • Lokalt ansatte ved ambassaden med familier: 63
  • Personer tilknyttet Forsvaret med familier: 513
  • Barn uten foreldre: 28
  • Menneskeretts- og sivilsamfunnsforkjempere: 72

I den første og siste kategorien er det ytterligere 46 personer som ikke har ankommet Norge. De er enten i Afghanistan eller i andre land.

Utover disse kategoriene ble det evakuert rundt 150 afghanere som har en familierelasjon til norske statsborgere. I tillegg er det 30 afghanere som hadde ulike oppholdstillatelser fra før av, viser foreløpige tall fra UDI.

I tillegg til de 28 barna uten foreldre, inkluderer totaltallene drøyt 400 barn i barnefamilier.

235  personer blir i disse dager tatt imot av 30 kommuner over hele landet, skriver IMDi på sine nettsider (eksternt nettsted).

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?