Evakuerte overføringsflyktningar bur ved OCC


UDI har i samarbeid med Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) sørgt for at evakuerte overføringsflyktningar frå Kabul kan bu den første tida i Noreg ved Oslofjord Convention Center (OCC).

Published: 26.08.2021

Dei skal mellom anna gjennomføra normal innreisekarantene i senteret. 

Mange av flyktningane har hatt ei traumatisk evakuering og treng ro. På grunn av personvern og smittevern kan UDI ikkje leggja opp til at media kan treffa dei evakuerte.

Did you find what you were looking for?