Fakta om behovet for sesongarbeidere


På grunn av koronakrisen frykter norske bønder og andre arbeidsgivere mangel på sesongarbeidskraft fra utlandet. Dette gjelder spesielt fra land utenfor EØS-området, som Ukraina og Vietnam.

Published: 01.04.2020

UDI jobber med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) for å avklare behovet og finne mulige løsninger. 

Sesongarbeidere i 2019 

I fjor kom 3.700 personer fra land utenfor EØS-området til Norge på sesongarbeidstillatelser. Omtrent 70 prosent jobbet i jordbruksbransjen. Halvparten av dem kom fra Vietnam og 30 prosent fra Ukraina. Nest største bransje var skogbruksbransjen. Ingen andre bransjer utgjorde mer enn 10 prosent av det totale behovet for sesongarbeidere. 

Vår og sommer er viktige måneder for sesongarbeid. Over 75 prosent av arbeiderne kom til Norge mellom starten av april og slutten av juli. Ett tusen sesongarbeidere fra tredjeland kom i juni alene.  

Politiske tiltak 

Den største gruppen arbeidstakere fra utlandet kommer allikevel fra EØS-land. Disse arbeidstakerne har rett til å arbeide i Norge, men de må registrere seg hos norske myndigheter. Det er derfor åpnet for innreise for EØS borgere som jobber i en næring med kritisk behov for arbeidskraft, slik som jordbruk.  

Gyldige sesongarbeidstillatelser kan forlenges, slik at de som er i landet nå kan være her i lengre tid. Dette tiltaket kan dekke opptil ti prosent av det årlige behovet, men det forutsetter at en del sesongarbeidere endrer bransje og arbeidsgiver. 

Did you find what you were looking for?