Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land


Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned.

Published: 22.01.2019

I fjor kom det 6 196 arbeidstakere fra land utenfor EØS-området til Norge for å jobbe i norske virksomheter, viser ferske årstall fra UDI. Det er det høyeste antallet de siste ti årene, og 797 flere enn i 2017.

- Våre tall viser en trend der norske bedrifter ansetter stadig mer kvalifisert arbeidskraft fra land utenfor EØS, mens antallet EØS-borgere som kommer til Norge for å arbeide, går ned, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Det er ikke adgang til å hente ufaglært arbeidskraft utenfor EØS, med unntak av sesongarbeidere. 

Flest indere

Antall indere som fikk arbeidstillatelse i Norge i fjor tilsvarer nesten én tredel av alle tillatelser innen kategoriene faglærte og «utsendte arbeidstakere». Det kom i alt 1 901 indere (31 prosent).

De neste landene på listen er USA med 506 personer, Serbia (435) og Filippinene (299).

Færre europeere

Samtidig går antallet EØS-borgere som ønsker å arbeide i Norge ned. Fra et toppår i 2010 hvor 43 227 personer registrerte seg for første gang for å arbeide i Norge, er antallet nå nede i 21 195. Bare i fjor var antallet førstegangsregistrerte 1 800 lavere enn i 2017.

Det er særlig antall arbeidere fra Polen og Litauen som går ned. Antallet polakker har i denne perioden gått ned fra 18 097 til 6 994 (- 61 prosent) og antallet litauere fra 9 405 til 3 244 (- 66 prosent).

Dermed går arbeidsinnvandringen totalt sett ned.

Sesongarbeidere

Antall sesongarbeidere fra land utenfor EØS har også steget markant de siste årene. I fjor kom det 2 905 sesongarbeidere for å arbeide en kortere periode i Norge. Dette er det høyeste antallet på ti år.

Innen denne kategorien kommer flest fra Vietnam (1 222) og Ukraina (616).

 

UDI direktør Frode Forfangs presentasjon (pdf, 196 kB)

 

Se opptak fra pressekonferansen (eksternt nettsted).

 

 

Did you find what you were looking for?