Flere asylsøkere i 2022


Det kommer flere som søker beskyttelse i Norge – også fra andre land enn Ukraina.

Published: 12.07.2022

Så langt i år, januar og ut juni, har UDI mottatt 21 512 søknader om beskyttelse i Norge. 1 649 av disse er fra personer med et annet statsborgerskap enn ukrainsk. 

Prognosen for 2022 er nå 4 000 asylsøkere utover de som kan få midlertidig kollektiv beskyttelse. I hele 2021 kom det 1 656 søknader om asyl.  

Flyktningstrømmen fra Ukraina 

Antall ukrainske asylsøkere til Norge så langt i år er 19 863. 

Nære familiemedlemmer og tredjelandsborgere som hadde beskyttelse i Ukraina da krigen brøt ut, er også blant dem som kan få kollektiv beskyttelse.  Det er derfor en del personer med annen nasjonalitet enn ukrainsk som får dette. Det er så langt i år 242 personer med annen nasjonalitet som har søkt etter denne bestemmelsen. Av disse er det flest russere (52). Deretter kommer Georgia med 19 søknader, Aserbajdsjan med 17 og Afghanistan med 14. 

Ny utvikling 

Trenden med en økning av asylsøkere i Norge skjer samtidig som det meldes om høyt antall asylsøkere ellers i Europa. En ny utvikling er at vi ser et økende antall søknader knyttet til migrantsituasjonen i Sør-Amerika. Colombia og Venezuela er nå blant de landene det kommer flest søkere fra. 

De ti største nasjonalitetene med registrerte søknader om beskyttelse (ikke kollektiv beskyttelse) så langt i år: 

  • Syria: 381 
  • Afghanistan: 175 
  • Eritrea: 147 
  • Russland: 92 
  • Colombia: 72 
  • Tyrkia: 64 
  • Venezuela: 54 
  • Statsløs: 35 
  • Iran: 33 
  • Etiopia: 26 

Se mer på våre statistikksider.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?