Ikke lenger stopp i returer til Etiopia


Situasjonen i Etiopia er ikke lenger like uoversiktlig og usikker som den var tidligere. Fra 1. mai opphever derfor UNE og UDI returstoppen til Etiopia.

Published: 29.04.2022

Selv om den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Etiopia nå er mer stabil og oversiktlig, er det fortsatt usikkerhet rundt videre utvikling. Det er også væpnede konflikter i landet. UDI følger nøye med på situasjonen i Etiopia, og vil gjøre konkrete og individuelle vurderinger i hver sak på bakgrunn av den nåværende situasjonen i landet.

UDI bruker flere kilder i saksbehandlingen. En viktig kilde for landkunnskap er rapporter fra Landinfo. Landinfo er en faglig uavhengig enhet som innhenter, vurderer og analyserer landinformasjon. I Landinfos temanotat fra 8. april 2022 (eksternt nettsted) kan du lese om utviklingen i Etiopia siden november 2021.

Det var i november 2021 at UNE og UDI stoppet returer til Etiopia.  

Du finner mer informasjon på UNE sine nettsider (eksternt nettsted).

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?