Innreisekarantene i ankomstsenteret


UDI gjør nå tilpasninger i Nasjonalt ankomstsenter for å kunne håndtere smittevern og innreisekarantene de to neste årene.

Published: 27.10.2021

Disse tilpasningene skjer i tett samarbeid med kommuneoverlegen i Råde, som nylig sendte UDI et forvarsel om lokalt vedtak om nye og mer langvarige tiltak ved senteret. UDI har også jevnlige møter med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, som gir viktige råd ettersom pandemien utvikler seg.

- UDI må planlegge for å ha innreisekarantene i egnede boenheter i inntil to år fremover, basert på de helsefaglige rådene vi har mottatt, sier seksjonsleder Vivian Ellingsen Gotaas i UDI. - For UDI er det viktig at innreisekarantene kan gjennomføres ved ankomstsenteret, så langt det er mulig. På den måten kan vi legge til rette for at UDI og øvrige aktører kan utføre sine oppgaver i ankomstsenteret mest mulig likt som i en normalsituasjon.

I en situasjon der resten av samfunnet har åpnet opp, står nyankomne asylsøkere igjen som en gruppe som er spesielt sårbar for smitte. Det er fremdeles ikke vanlig at asylsøkere kan dokumentere å ha tatt koronavaksine, eller å ha gjennomgått Covid-19. Det betyr at det er viktig å fortsette arbeidet med smittevern både for å forebygge importsmitte, og for å beskytte asylsøkerne som bor i senteret.

Ankomstsenteret har bare hatt fem begrensede smittetilfeller fram til høsten 2021. I slutten av september endret dette seg, og ankomstsenteret opplevde sitt verste smitteutbrudd så langt, der totalt 33 asylsøkere ble smittet.

Det mest synlige tiltaket som gjennomføres nå, er at det etableres en midlertidig brakkerigg for avvikling av innreisekarantene. I disse brakkene vil asylsøkere tilbys et egnet bosted som bidrar til at søkerne kan unngå nærkontakt med andre utover sin egen familie.

UDI ser også på andre beredskapsløsninger for å håndtere uforutsette situasjoner.

Did you find what you were looking for?