Integreringsmottaket i Larvik avvikles


Stadig færre asylsøkere gjør at det er vanskelig å fylle opp plassene i integreringsmottakene. Derfor fornyer ikke UDI avtalen om drift av mottaket i Larvik.

Published: 03.09.2019

Kontrakten med Larvik asylmottak løper ut 31. oktober. Den nåværende driftsavtalen med Larvik asylmottak har 75 plasser i integreringsmottaket og 75 plasser i et ordinært mottak. Alle disse plassene vil bli avviklet, og UDI vil ikke lyse ut noen ny anbudskonkurranse for dem, siden det ikke er behov for dette.  

– Vi har hatt et godt samarbeid med mottaket og alle involverte, men når det kommer så få asylsøkere til landet, er det ikke økonomisk forsvarlig å la plasser stå tomme, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI. UDI har hatt et godt samarbeid med kommuneadministrasjon, lokalmiljøer og frivillige organisasjoner i Larvik.

Integreringsmottak er en prøveordning som startet opp i fem asylmottak høsten 2016. Disse mottakene er et samarbeid mellom IMDi, Kompetanse Norge, NAV, UDI og den enkelte kommune. Frivillige organisasjoner og det lokale næringsliv er også viktige samarbeidspartnere. Ordningen er et tilbud for personer med innvilget opphold i Norge, men som ikke er bosatt ennå, og for asylsøkere med høy sannsynlighet for å få opphold i Norge.

UDI har de siste årene måttet avvikle en rekke mottak fordi det kommer så få asylsøkere til Norge. Avviklingen i Larvik gjør at man går fra fire til tre intergeringsmottak på landsbasis. Integreringsmottaket på Ila i Oslo ble avsluttet mars 2018.

 

Did you find what you were looking for?