Ny metode for aldersvurdering av unge asylsøkere


Oslo universitetssykehus har presentert et nytt verktøy UDI kan bruke i arbeidet med å fastsette alderen til unge asylsøkere.

Published: 21.06.2017

- Vi er glad for at metoden vi bruker ved aldersvurdering nå er forbedret. UDI tok initiativet til utviklingen av dette verktøyet, og arbeidet er finansiert av oss, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI.

Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus har overtatt det nasjonale ansvaret for aldersestimering av enslige mindreårige asylsøkere (eksternt nettsted).

En ekstern referansegruppe har kommet med innspill og tilbakemeldinger underveis i arbeidet med å utvikle den nye metoden. Denne gruppen består blant andre av Redd Barna, Senter for medisinsk etikk (UiO), Norsk Barnelegeforening og NOAS.

- Samtlige land i Norden bruker aldersundersøkelser, og vi trenger dette verktøyet for å fastsette alder, ikke minst av hensyn til asylsøkerne selv, så barn blir vurdert som barn, og voksne ikke havner i mottak med mindreårige. Den nye metoden er ikke 100 prosent sikker, men den er per i dag det mest vitenskapelige og objektive verktøyet vi har, sier Jendal.

Den nye metoden er en midlertidig løsning. OUS håper at såkalt DNA-metylering vil overta i aldersvurderingene om noen år. Her gjenstår det en del forskning, men metoden – hvis den fungerer slik OUS ønsker - vil være sikrere enn dagens håndrot- og tannundersøkelser.

 

 

Skjermbilde av verktøy for aldersvurdering fra Oslo universitetssykehus

Verktøyet som skal brukes til aldersvurdering.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?