Ny nettside til barn som søker asyl


I dag lanseres den nye nettsiden med informasjon til barn som søker om asyl i Norge, asylbarn.no. Nettsiden skal gi informasjon i et språk barna forstår, og er resultat av et samarbeid mellom Utlendingsnemnda, Politiets utlendingsenhet og UDI.

Published: 31.01.2019

Barn utgjør en stor andel av de som søker om asyl i Norge. I 2018 var drøyt 40 prosent av asylsøkerne til Norge barn.  

Det er tre ulike etater som har ansvar for asylprosessen. Vi har sett et stort behov hos barna for å samlet informasjonene på ett sted, forteller prosjektleder i asylavdelingen, Line Zahl Kvakland.    

UDI har blant annet fått god hjelp av barn som selv har vært gjennom asylprosessen, til å gjøre informasjonen best mulig.

Nettsiden finner du her: asylbarn.no (eksternt nettsted)

 

 

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?