Nytt asylmottak i Kirkenes


UDI har tildelt Hero Norge AS kontrakt på opprettelse og drift av et nytt asylmottak i Kirkenes i Sør-Varanger kommune.

Published: 27.08.2021

Asylmottaket vil sikre at UDI har mottakskapasitet nær grensestasjonen på Storskog og mot Russland. Det skal bidra til en forutsigbar og langsiktig beredskap knyttet til Schengens yttergrense. Det skal i tillegg inngå som en del av UDIs ordinære mottaksplasser.

– Etter at vi lyste ut denne anskaffelsen i mars, har det vært en sterk konkurranse mellom to gode aktører for å få tildelingen. Nå ser vi frem mot å få mottaket på plass, med mål om oppstart i november, sier UDIs regiondirektør Veronica Mikkelborg. 

Mottaket skal innkvartere inntil 150 beboere. Det skal bestå av to deler; en hoveddel med 135 ordinære plasser og en del med 15 adskilte ankomstplasser. Hensikten med disse adskilte plassene er å sikre rask innkvartering ved asylankomster over de nærliggende grenseovergangene.

For disse asylsøkerne er mottaket første oppholdssted i Norge. Mottaket skal kunne ta imot nyankomne asylsøkere over nærliggende grenseoverganger hele døgnet, alle årets dager.

I en situasjon med høye ankomster over de nærliggende grenseovergangene, kan også de ordinære plassene på mottaket bli omdisponert til å kunne innkvartere nyankomne asylsøkere.

Did you find what you were looking for?