Økning i assisterte returer i august


Utbruddet av covid-19 har gjort at færre har reist fra Norge gjennom assistert retur i 2020. Men i august reiste flere personer gjennom ordningen enn i noen annen måned så langt i år.

Published: 02.09.2020 - Last changed: 25.09.2020

Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Mens bare totalt 13 personer dro i tidsrommet mars til juli, reiste 26 assistert til hjemlandet bare i august.

Så langt i år er det 70 personer som har reist gjennom ordningen.

Grep som virker 

– Dette viser at tiltakene som er satt i verk etter covid-19-ubruddet, har gjort det enklere å kunne dra hjem og starte opp igjen et nytt liv i hjemlandet, sier fungerende seksjonssjef i UDI, Vibeke Jørgensen.

Samtidig som de reisende utstyres og læres opp i bruken av ansiktsmaske og antibac, er det satt i verk større tiltak som covid-test og karanteneløsninger i hjemlandet. Alle disse utgiftene blir dekket for dem som reiser.

De som reiser hjem assistert får støtte til å etablere seg i hjemlandet. De får også dekket reiseutgiftene.

Færre de siste årene

For norske myndigheter er det viktig å få flere assisterte returer med økonomisk støtte, istedenfor at personer lever ulovlig i Norge.

– Dette er den beste løsningen for dem med endelig avslag på søknaden om beskyttelse, sier Jørgensen.

Sendes man hjem med tvang av politiet, blir man stående i gjeld til norske myndigheter tilsvarende det uttransporteringen koster.

Samtidig som færre har søkt asyl i Norge de siste årene, har det også vært gjennomført færre assisterte returer. Mens det i 2016 returnerte 1 455 personer assistert, var det i 2019 213 personer som dro ved hjelp av denne ordningen.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?