Oppdaterte tall evakuerte afghanere


Etter evakueringen i august fra flyplassen i Kabul har det kommet ytterligere afghanere via andre land til Norge.

Published: 02.11.2021

793 afghanere har fått status som overføringsflyktninger etter innspill fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Innenfor denne gruppen er det følgende underkategorier (inkludert familiemedlemmer):

  1. Lokalt ansatte ved ambassaden: 69
  2. Personer tilknyttet Forsvaret: 521
  3. Barn uten kjente foreldre på flyplassen: 25
  4. Menneskeretts- og sivilsamfunnsforkjempere: 98
  5. Nato-ansatte: 80

I den første og fjerde kategorien er det i tillegg noen personer som ikke har ankommet Norge.

Kategorien barn uten foreldre var opprinnelig på 28 personer, men etter gjenforeninger er noen blitt tatt vekk og noen lagt til denne kategorien.

Utover disse fem kategoriene ble det evakuert i overkant av 200 afghanere som har en familierelasjon til norske statsborgere.

Halvparten av de evakuerte var barn, drøyt 500.

Did you find what you were looking for?