Overføring fra Moldova


Den første overføringen fra Moldova av ukrainere som vil søke beskyttelse i Norge, er planlagt gjennomført neste uke.

Published: 11.05.2022

Foreløpig dato er 20. mai, men det er fortsatt en del usikkerhet rundt hvor mange som til slutt ønsker å reise.

Den 28 februar mottok Norge en anmodning fra Moldova om å overføre flyktninger fra landet. Regjeringen instruerte UDI 23. mars om å forberede uttak av 2 500 personer fordrevet fra Ukraina som befinner seg i Moldova, for overføring til Norge for asylbehandling. 

Dette er personer som i dag befinner seg i trygghet utenfor Ukraina, og tilbys muligheten til å overføres til Norge. UDI forbereder og koordinerer overføringen. Dette gjøres i samarbeid med Politiets utlendingsenhet, og vi har tett kontakt med Mattilsynet og Bufetat.

Systematisk arbeid

Det er rundt 100 000 ukrainere i Moldova som er fordrevet etter 24. februar, og majoriteten av dem bor hos vertsfamilier. UNHCR jobber systematisk med å finne aktuelle kandidater til Norge, men det er et krevende arbeid å nå ut til dem og informere om muligheten for å overføres til andre land. Dette påvirker hvor raskt norske myndigheter kan motta liste fra UNHCR over aktuelle kandidater.

Det er Europakommisjonen som koordinerer assistert overføring fra Moldova på europeisk nivå. Europeiske land har tilbudt i underkant av 20 000 plasser for overføring fra Moldova, og det var per 9. mai overført totalt 1 275 personer til syv ulike land, gjennom i alt 22 overføringer. Det har blant annet vært ni overføringer til Østerrike, fem til Tyskland og to til Frankrike.

Kapasiteten i Moldova er å gjennomføre rundt to overføringer per uke.

Første overføring

UNHCR og Europakommisjonen viser til at det kan påvirke etterspørselen om man kommer i gang med overføringer, slik at overførte personer informerer andre om hvordan det er i det nye landet. Per dags dato er det 38 personer som har meldt interesse for å komme til Norge ved første overføring, men dette kan endre seg frem mot avreise.

Det er flere aktører som bistår oss i overføringen. IOM (International Organization for Migration) organiserer denne transporten. Transporten av denne gruppen vil foregå ved rutefly.

Did you find what you were looking for?