Særbol-mottak etableres i Gratangen og Nannestad


Mandag 11. mars tildelte UDI kontrakt for drift av to særbol-mottak til Stendi AS. Mottakene skal opprettes i kommunene Gratangen og Nannestad.

Published: 18.03.2019

Særbol står for særskilte bo- og omsorgsløsninger, og er UDIs botilbud for asylsøkere med særskilte behov og som har hatt episoder med trusler og utagerende oppførsel i ordinære mottak. Tre tilbydere var kvalifisert i anbudskonkurransen, og Stendi AS (tidligere Aleris) leverte vinnertilbudet.

- Vi vurderte tilbudet fra Stendi som det beste både faglig og sikkerhetsmessig, sier Belén V. Birkenes, regiondirektør i UDI Vest.

Særbol-mottakene skal etableres i Nannestad og Gratangen. UDI har vært i dialog med de aktuelle politidistriktene og kommunene underveis i prosessen.

– Vi har hatt en positiv dialog med vertskommunene, og legger opp til tett kontakt videre med både kommunene, politiet, lokalsamfunnet og andre aktører, sier Birkenes.

Beboere vil kunne flytte inn i Nannestad og Gratangen før påske.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?